Hervorming arbeidsmarkt en uitzendbranche

Goed nieuws! Minister Van Gennip (SZW) krijgt groen licht om verder te bouwen aan haar plannen om de arbeidsmarkt en de uitzendbranche te verbeteren. De Tweede Kamer heeft geen enkel dossier op dit gebied als 'controversieel' bestempeld, wat betekent dat er ruimte is voor vooruitgang. Op 12 september heeft de Tweede Kamer gestemd welke onderwerpen van het demissionaire kabinet als 'controversieel' worden beschouwd. Controversieel betekent in dit geval dat deze wetsvoorstellen niet worden behandeld tot er een nieuw kabinet is.

Certificeringsplicht


Een belangrijk thema waar het kabinet aan werkt, is de certificeringsplicht: een verplichting om een bepaald certificaat of vergunning te hebben om bepaalde activiteiten uit te voeren. In dit geval gaat het om regels omtrent bedrijven in de uitzendbranche die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Helaas is dit plan voorlopig uitgesteld vanwege kritiek vanuit de Raad van State. Minister Van Gennip (SZW) werkt ook hard aan nieuwe regels om duidelijkheid te scheppen over wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wetvoorstel


Daarnaast ligt er een wetsvoorstel voor hervormingen van de arbeidsmarkt, waarmee de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner wordt gemaakt. Dit betekent het verdwijnen van oproepcontracten en de tussenpoos in de ketenbepaling: bepaalt hoe lang een tijdelijk contract mag duren voordat het automatisch overgaat in een vast contract. Ook worden de fases van uitzendcontracten verkort. Fase A gaat van 78 naar 52 weken en fase B van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Deze veranderingen zijn overigens ook al opgenomen in de laatste uitzend-cao.

Hervorming arbeidsmarkt


Deze arbeidsmarkthervormingen worden vastgelegd in de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Deze wet is op 9 juli - kort na de val van het kabinet - in internetconsultatie gegaan: proces waarbij een wetsvoorstel of beleidsplan wordt voorgelegd aan het publiek en belanghebbenden via het internet, zodat zij hun mening kunnen geven voordat het officieel wordt ingevoerd. In de komende maanden zal bij elke nieuwe kamerbrief en elk nieuw wetsvoorstel zorgvuldig worden overwogen of het onderwerp gevoelig ligt en eventueel moet worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

“Wij rekenen erop dat de Kamercommissie bij de besluitvorming over nieuwe wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het SER-advies niet aan cherry picking zal doen en alles zal behandelen. Wij zullen ons hier sterk voor blijven maken.” -ABU

Géén cherry picking binnen ABU


De ABU benadrukt, net als de SER, dat de arbeidsmarkthervorming in zijn geheel moet worden voortgezet, zonder selectief 'cherry picking' of extra maatregelen. Cherry picking houdt in dat een bepaald standpunt wordt vertegenwoordigt door selectief bepaalde onderdelen uit een groter geheel te benadrukken, terwijl andere onderdelen worden genegeerd. In dit geval wordt benadrukt dat de hervormingen van de arbeidsmarkt in hun geheel moeten worden voortgezet, zonder selectief te kiezen welke delen worden gerealiseerd. Ze rekenen erop dat de Kamercommissie bij de besluitvorming over nieuwe wetsvoorstellen die voortvloeien uit het SER-advies, alle onderdelen serieus zal behandelen.

Benieuwd naar onze andere blogs? Klik hier

Direct inschrijven

Werkgever

Werknemer

Inloggen in backoffice

Klantenreviews

4.9/5 sterren
(158 reviews)
Marc Oosterhoff
“Binnen een week na het eerste gesprek aan het werk gegaan bij Breur. Verder is de begeleiding heel goed en reageren de mensen van Breevaart heel snel. Ik ben heel positief en zou Breevaart ook zeker aanraden."
othy has
“Een van de Beste uitzendbureau’s , ik heb met Rick een gesprek gehad het was echt gezellig en positief, hij denkt mee en hij zoekt naar de beste baan voor zijn personeel."
kaes sy
“Dit uitzendbureau is prefect, ik had dinsdag kennismaking gesprek en vandaag heb ik met hun mijn contract ondertekend, dus binnen 3 werkdagen hebben ze voor mij werk geregeld. Alle dank aan Gerrard Opschoor."
Denskoo!
“top gozer die rick alles wat je m vraagt regeltie of doetie voor je met super veel liefde dikke so naar rick ook !"
© 2024 Breevaart Personeel  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep